Hyresgästen ansåg att det var ytterst kränkande att ta bilder i samband med en grannes självmordförsök men enligt hyresvärden hade den anställde endast dokumenterat arbetsmiljön, och inte personen som befann sig i en psykisk kris. 

Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, förklarar vad lagen säger om fotografering och klargör att den anställdes agerande troligen inte utgör något olagligt:

– Det är oerhört osannolikt att det skulle räknas som ett ofredande om det bara handlar om ett enskilt tillfälle. Ofredande brukar till exempel handla om att man blir trakasserad genom att någon fotograferar eller filmar en gång på gång.

Läs artikeln "Robin försvarade granne i psykisk kris – hotades med vräkning" som publicerades i Hem & Hyra den 6 april 2021.

 

Om Mårten Schultz

Mårten Schultz. Foto: Anna-Karin Landin / Stockholms universitet

Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och anknuten till Stockholm Centre for Commercial Law. Hans forskning berör i första hand förmögenhetsrätt. Ett annat forskningsintresse rör mänskliga rättigheter, då särskilt rättighetskonflikter i digitala miljöer.

Mårten Schultz deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika civilrättsliga frågeställningar och teman.

Mer om Mårten Schultz