En svensk affärsman har lämnat in en stämningsansökan i England mot den svenska nyhetssajten Realtid efter det att tidningen har granskat en kommande börsnotering. Stämningsansökan riktas mot sajten, dess chefredaktör och de två reportrar som gjort granskningen. Att processa i andra länder kan dock bli en mycket kostsam fråga och rädslan för att ställas inför dyra rättegångskostnader utomlands kan därför ses som ett hot för pressfriheten, menar flera organisationer som gått ut med sitt stöd till Realtid.

Mårten Schultz, professor i civilrätt, förklarar i Dagens Media hur det engelska regelverket ser ut, hur stor sannolikhet det är att detta tas upp i engelsk domstol och vad utfallet i sådana fall skulle kunna bli:

– Pressen har inte ett lika starkt legalt skydd där som här hemma – vi har ju världens starkaste skydd. I Sverige är det extremt ovanligt att medier fälls för förtal mot människor och det går inte att fälla dem för förtal mot företag.

Läs artikeln "Det händer om Realtid stäms i England – juridikprofessorn reder ut" som publicerades i Dagens Media den 9 december 2020.Om Mårten Schultz

Mårten Schultz. Foto: Anna-Karin Landin / Stockholms universitet

Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och anknuten till Stockholm Centre for Commercial Law. Hans forskning berör i första hand förmögenhetsrätt. Ett annat forskningsintresse rör mänskliga rättigheter, då särskilt rättighetskonflikter i digitala miljöer.


Mårten Schultz deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika civilrättsliga frågeställningar och teman.

Mer om Mårten Schultz