Författaren till debattartikeln som är publicerad i SvD den 26 september med rubriken "Kan BEO skilja på kränkning och fostran?" är läraren och författaren Eva Larsson. Av hennes inlägg framgår stark kritik mot Barn och elevombudet (BEO), dit skolelever kan vända sg för utkräva skadestånd om de blir utsatta för andra barns eller vuxnas elakheter. Hon lyfter ett exempel med ett fall som BEO driver ända till hovrätten där en lärare handgripligen ska ha flyttat på en elev och därför blev åtalad för kränkning. Han friades från anklagelserna efter 2,5 års rättsprocess. 

Maria Refors Legge, doktorand i offentlig rätt och utbildningsrätt vid Stockholms universitet, ger nu en replik på inlägget. I hennes text framhävs att BEO:s agerande i fallet som tas som exempel och flera andra välkända domar på samma tema kan förklaras med att skollagen är otydligt utformad. 

–  I skollagen står det att lärare inte får kränka elever men det står också att lärare har en rätt att ingripa mot elever. Varken i skollagen eller i förarbetena till bestämmelserna i skollagens femte kapitel står det dock vad det innebär att ”ingripa” mot en elev, skriver Maria.

Läs hela Marias replik som publicerades i SvD den 29 september: "Problemet finns i skollagen – inte hos BEO"

 

Om Maria Refors Legge

Maria Refors Legge

Maria Refors Legge är är doktorand i offentlig rätt med inriktning mot utbildningsrätt och barnrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hon är knuten till Barnrättscentrum vid Stockholms universitet och Institutet för Utbildningsrätt vid Uppsala universitet. Hennes forskning är inriktad mot utbildningsrätt och skoljuridik.

Maria Refors Legge undervisar på grundkursen i förvaltningsrätt och på specialkursen i barnrätt. Utöver detta håller hon även föreläsningar och examinationsseminarier.

Läs mer om Maria Refors Legge.