Uppsala kommuns Elevhälsopodden vill inspirera personal i skolan att jobba tillsammans för en bättre elevhälsa. I det senaste avsnittet kretsar samtalet framförallt kring hur skollagens femte kapitel om trygghet och studiero ska tolkas och eventuellt användas i praktiken.

Gästar gör Maria Refors Legge, doktorand i offentlig rätt och utbildningsrätt vid Stockholms universitet, som berättar om skollagens 5 och 6 kapitel, kränkande behandling, tillsynsplikten och lärares allmänna befogenheter.

Lyssna på Elevhälsopodden från 12 januari: Maria Refors Legge - Trygghet och studiero med skollagens femte kapitel?

 

 

Om Maria Refors Legge

Maria Refors Legge

Maria Refors Legge är är doktorand i offentlig rätt med inriktning mot utbildningsrätt och barnrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hon är knuten till Barnrättscentrum vid Stockholms universitet och Institutet för Utbildningsrätt vid Uppsala universitet. Hennes forskning är inriktad mot utbildningsrätt och skoljuridik.


Maria Refors Legge undervisar på grundkursen i förvaltningsrätt och på specialkursen i barnrätt. Utöver detta håller hon även föreläsningar och examinationsseminarier.

Läs mer om Maria Refors Legge.