Den 10 januari trädde den nya pandemilagen i kraft som bland annat ger regeringen möjlighet att införa begränsat antal besökare på gym, badhus, sportanläggningar och i affärer. Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, besöker TV4 Nyhetsmorgon och förklarar vad den nya pandemilagen innebär. Han berättar att hans åsikt är att lagen är fullt rimlig men att det hade varit önskvärt med en tydligare utformning kring ersättning för de näringsidkare som blir belastade av begränsningarna:

– Det som skapar lite huvudvärk är väl ersättningsfrågan där jag upplever att det hade behövts en lite längre diskussion mellan regering, opposition och näringsidkarna. Där känns det lite framstressat.

Se hela inslaget "Professorns oro för nya pandemilagen: ”Skapar huvudvärk” som sändes i TV4 Nyhetsmorgon den 10 januari 2021.

 

Om Mark Klamberg

Mark Klamberg

Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika folkrättsliga frågeställningar och teman.

Mark Klamberg är kursföreståndare för kurserna folkrätt samt specialkursen "International Criminal Law".

Han har även publicerat böcker och artiklar som rör internationell och komparativ straffprocessrätt samt undervisar inom området. 2018-2019 genomförde han en post dok vid University of Oxford.

Mer om Mark Klambergs publikationer.