Moderaterna la på torsdagen fram ett tiopunktsprogram med förslag för att motverka gängkriminaliteten. Bland annat vill man göra det lättare att utvisa personer som inte är svenska medborgare och som har koppling till kriminella gäng, redan innan de har begått ett brott. Detta menar de kan bli möjligt om man utvidgar lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll till att även gälla personer som kan knytas till kriminella miljöer.

Ur ett rättsäkerhetsperspektiv finns det däremot problem med att tillämpa lagen om särskild utlänningskontroll på det sätt som föreslås. Dennis Martinsson, universitetslektor och doktor i straffrätt vid Stockholms universitet, framhåller som exempel att det är väldigt svårt att som enskild försvara sig mot de här anklagelserna eftersom den som är misstänkt enligt den här lagen inte får veta veta vad staten anför mot en. Något som Mark Klamberg, professor i Folkrätt vid Stockholms universitet, håller med om.

Se inslaget med Martin och Dennis på SVT nyheter, som sändes den 17 september 2020.

Se även SVT Nyheter Direkt från dagens presskonferens där Dennis Martinsson sitter med i studion ca 34 minuter in i sändningen.

 

Om Dennis Martinsson

Dennis Martinsson
Dennis Martinsson. Bild: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Dennis Martinsson är universitetslektor och doktor i straffrätt vid Juridiska institutionen. Han disputerade vid Stockholms universitet 2016 på avhandlingen Om straffrättsvillfarelse och deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika straffrättsliga frågeställningar och teman.

Dennis Martinsson är kursföreståndare för grundkursen i straffrätt, specialkursen Straffrätt och samhälle och undervisar på Juridisk introduktionskurs (JIK), allmän rättslära samt på flera specialkurser. Dennis handleder och examinerar även examensarbeten i straffrätt.

Mer om Dennis Martinssons publikationer.
 

 

Om Mark Klamberg

Mark Klamberg

Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika folkrättsliga frågeställningar och teman.

Mark Klamberg är kursföreståndare för kurserna folkrätt samt specialkursen "International Criminal Law". Han har även publicerat böcker och artiklar som rör internationell och komparativ straffprocessrätt samt undervisar inom området. 2018-2019 genomförde han en post dok vid University of Oxford.

Mer om Mark Klambergs publikationer.