"Förnekandet av förintelsen ska bekämpas - genom att lyssna på överlevande och deras släktingar, argument och god undervisning i skolan - ej med kriminalisering" skriver Mark Klamberg, professor i folkrätt, på sitt twitterkonto. Det skriver han i samband med att regeringen meddelat att det finns tankar om att göra förnekande av Förintelsen olagligt.

Varför det inte är rätt väg att gå, förklarar Mark Klamberg närmare i en intervju med Sveriges Radio. Där berättar han att man troligen inte kan uppnå syftet med att få bort den här vanföreställningen med denna typ av förbud och att en sådan lagstiftning också skulle kunna ge andra följder:

– För att genomföra det här så skulle man behöva ändra regeringsformen. När man väl har gjort det så kan man i ett senare skede stifta ännu fler såna här lagar.

Lyssna på inslaget "Kan bli förbjudet förneka Förintelsen" som sändes i Sveriges Radio program Studio Ett den 15 april 2021.

 

Om Mark Klamberg

Mark Klamberg

Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika folkrättsliga frågeställningar och teman.

Mark Klamberg är kursföreståndare för kurserna folkrätt samt specialkursen "International Criminal Law".

Han har även publicerat böcker och artiklar som rör internationell och komparativ straffprocessrätt samt undervisar inom området. 2018-2019 genomförde han en post dok vid University of Oxford.

Mer om Mark Klambergs publikationer.