Sveriges regering har länge hävdat att den svenska konstitutionen gör det omöjligt att stänga ned affärer eller butiker, än mindre att införa hårdare låsningsåtgärder som utegångsförbud eller en generell "lockdown". Men är det verkligen sant? Tidningen The Local intervjuar tre juridiska experter för att höra deras syn på saken. En av dessa är Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet:

– Mitt argument är i grunden detta: om andra länder kan införa olika åtgärder som till viss del är strängare än Sverige, och de är också underkastade Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna - samma kriterier som vi måste följa - så borde vi kunna göra detsamma.

Läs artikeln "Does Sweden's constitution really prevent tougher coronavirus measures?" som publicerades i tidningen The Local den 19 november 2020. Artikeln är på engelska.

 

Om Mark Klamberg

Mark Klamberg

Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika folkrättsliga frågeställningar och teman.

Mark Klamberg är kursföreståndare för kurserna folkrätt samt specialkursen "International Criminal Law".

Han har även publicerat böcker och artiklar som rör internationell och komparativ straffprocessrätt samt undervisar inom området. 2018-2019 genomförde han en post dok vid University of Oxford.

Mer om Mark Klambergs publikationer.