Hittills har regeringen använt sig av ordningslagen för att vida åtgärder i syfte att bromsa smittspridningen av covid-19. Denna lag omfattar dock endast allmänna sammankomster och offentlig tillställningar och ger till exempel ingen möjlighet att begränsa antal besökare i köpcentrum eller resande med kollektivtrafik. Detta hoppas regereringen nu vid behov kunna ändra med den tillfälliga pandemilag som gått ut på remiss och väntas träda i kraft den 15 mars 2021.

Dagen efter förslaget presenterades så intervjuades Mark Klamberg, professor i folkrätt, i TV4 Nyhetsmorgon och förklarade vad den nya pandemilagen består av samt om den till exempel skulle ge regeringen möjlighet till att göra en så kallad lockdown:

– Det går inte. Det framgår av lagtexten och står även i förarbetena att det inte är syftet med denna lag.

Se inslaget som sändes den 10 december 2020 i TV4 Nyhetsmorgon: "Det här ingår i förslaget om pandemilag"

 

Om Mark Klamberg

Mark Klamberg

Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika folkrättsliga frågeställningar och teman.

Mark Klamberg är kursföreståndare för kurserna folkrätt samt specialkursen "International Criminal Law".

Han har även publicerat böcker och artiklar som rör internationell och komparativ straffprocessrätt samt undervisar inom området. 2018-2019 genomförde han en post dok vid University of Oxford.

Mer om Mark Klambergs publikationer.