En lång rad brottsliga handlingar kan innebära terrorbrott så som mord, grovt dataintrång, sabotage eller spridande av smitta. Men det är först när ett sådant brott allvarligt kan skada en statlig eller mellanstatlig organisation som det kan klassas som ett terrorbrott. Gärningsmannen måste dessutom ha uttryckt avsikten på något sätt.

– Det kan ju vara en mentalsjuk person som bara gått runt och hugger med kniv utan särskilda motiv eller en tanke att injaga fruktan. Då är det inte terrorbrott, säger Mark Klamberg till TT.

Läs artikeln "När blir ett brott ett terrorbrott?" som publicerades i Västerbotten-Kuriren den 4 mars 2021. Artikeln finns i flera medier.

 

Om Mark Klamberg

Mark Klamberg

Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika folkrättsliga frågeställningar och teman.

Mark Klamberg är kursföreståndare för kurserna folkrätt samt specialkursen "International Criminal Law".

Han har även publicerat böcker och artiklar som rör internationell och komparativ straffprocessrätt samt undervisar inom området. 2018-2019 genomförde han en post dok vid University of Oxford.

Mer om Mark Klambergs publikationer.