På antagning.se är det just nu möjligt att söka till vårterminens utbud av fristående kurser och hela utbildningsprogram vid högskolor och universitet för år 2021. För första gången finns Medicinsk rätt (15 hp) med bland Juridiska institutionens utbud av fristående kurser. Kursen riktar sig till såväl juriststudenter, som studenter inom området för medicin, vård och omsorg samt yrkesverksamma som behöver en fördjupad kunskap om de rättsliga ramarna för svensk hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet.

 I Läkartidningen, som Sveriges läkarförbund står bakom, har den nya kursen blivit uppmärksammad. Kursföreståndare Kavot Zillén förklarar för tidningen att det finns fördelar med en kurs som riktar sig till flera målgrupper:

– Det var en utmaning att hitta rätt nivå som passar alla, men om det blir rätt så blir det väldigt bra. Läkarna eller läkarstudenterna hjälper till med de praktiska exemplen, juriststudenterna bidrar med det rättsvetenskapliga tankesättet och andra yrkesgrupper som sjuksköterskor och farmaceuter kommer med sina reflektioner. Det gör att undervisningen blir mer dynamisk.


Läs artikeln "Ny kurs i medicinsk rätt ska locka läkare" som publicerades i Läkartidningen den 2 oktober 2020.
 

Läs artikeln "SU lanserar kurs i medicinsk rätt – ”pålästa patienter ställer krav” som publicerades i Dagens Juridik den 2 oktober 2020.

 

Om kursen Medicinsk rätt

Close-up Of Gavel With Medical Stethoscope
Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Fram till och med den 15 oktober är ansökningsperioden öppen för att söka till vårterminens kurser via antagning.se. Den fristående kursen i Medicinsk rätt på avancerad nivå ges vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet och har drygt 30-35 studieplatser. Kursen går dagtid på 100%.
 
För tillträde till undervisning och examination krävs godkänt resultat på kurser om minst 150 hp inom juridik, medicin eller omvårdnad. Plats kan även ges till sökande med betydande praktisk erfarenhet inom området medicinsk rätt.

Läs mer på kurssidan för Medicinsk rätt.