Internationella brottmålsdomstolen (ICC) grundades år 2002 och har som syfte att utreda krigsbrott och brott mot mänskligheten i fall där staten inte kan eller vill gå vidare med ärendet. ICC består av 123 medlemsstater, varav hela EU, men är inte anknuten till USA. Nu har Trumpadministrationen hotat att införa sanktioner mot chefsåklagaren Fatou Bensouda och hennes medarbetare, efter att de har beslutat att inleda en utredning om eventuella krigsförbrytelser begångna under konflikten i Afghanistan, där amerikanska militära styrkor misstänks för att ha begått brott. 

Trumpadministrationens åtgärder mot ICC utgör ett direkt angrepp på domstolen och syftar till att undergräva dess roll i den internationella rättsordningen skriver fyra experter på internationell rätt. En av dessa är Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet och före detta folkrättsrådgivare vid UD. 

"Sveriges regering bör verka för att EU tar ställning och gör den nödvändiga markeringen mot Förenta staterna. Det följer av våra skyldigheter som en lojal part i Romstadgan."

Läs debattartikeln som publicerades i Svenska Dagbladet den 23 september.

 

Om Pål Wrange

Pål Wrange. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Pål Wrange är professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat bl.a. som folkrättsrådgivare vid Utrikesdepartementet och har sedan 1988 publicerat över sextio publikationer om internationell rätt. 


Pål Wrange är ämnesföreståndare för internationell rätt och kursföreståndare för kursen International Law and the Global Economy. Han är också föreståndare för Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ).

Mer om Pål Wranges publikationer.