Podden On Human Rights drivs av The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law och behandlar olika aktuella frågor med anknytning till mänskliga rättigheter i samråd med experter från hela världen. I avsnittet "Racial Discrimination in Sweden : Driving Change Through the Use of Law" gästar Paul Lappalainen studion för att prata om hur Sverige hanterar rasdiskriminering ur ett rättsligt perspektiv och vilka utmaningar som staten och samhället har att bemöta.

Lyssna på On Human Rights på Spotify, avsnitt Racial Discrimination in Sweden : Driving Change Through the Use of Law som publicerades den 31 mars 2021.

 

Om Paul Lappalainen

Paul Lappalainen är doktorand i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hans avhandling behandlar utvecklingen av diskrimineringsrätt: från USA/Kanada till Storbritannien/EU och Sverige.

Paul är svensk och amerikansk jurist. Han har arbetat med likarätt- och diskrimineringsfrågor i olika sammanhang under många år och varit verksam som såväl statlig utredare, rådgivare och expert i frågor om diskrimineringsrätt.