Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktade efter sin granskning av fallet med flickan som kallats "Lilla hjärtat" i media skarp kritik mot Norrköpings kommun och sa att något liknande aldrig får hända igen. I en artikel av Dagens Samhälle säger Akademikerförbundet SSR att en del av lösningen ligger i att låta socialförvaltningarna ta besluten istället för nämnderna eftersom det är där som kunskapen finns.

Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare för Stockholms Barnrättscentrum vid Stockholms universitet, har följt fallet Lilla Hjärtat och vid flera tillfällen yttrat sig i media om gällande lagstiftning på området. Hon säger till Dagens Samhälle att det här fallet synliggör brister i lagstiftningen och går till själva kärnan med den sociala barnavården, där det finns viktiga frågor om hur man ska väga frivillighet och tvång samt barns rätt till skydd mot barn och vuxnas rätt till privatliv.

– Man vill ha ett system där samhället verkligen ingriper när det finns indikationer på att man ska det. Men nästa vecka kan det mycket väl komma ett fall där det finns fog att kritisera socialtjänsten för att den ingripit för mycket på felaktiga grunder, säger Pernilla.

Läs artikeln "Efter Lilla hjärtat: ”Låt dem som har kunskapen även fatta besluten” som publicerades i Dagens Samhälle den 19 oktober 2020 (Artikeln är låst och endast tillgänglig för prenumeranter, alt. via LIBRIS genom Stockholms universitetsbibliotek).

 

Om Pernilla Leviner

Pernilla Leviner. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet

Pernilla Leviner är professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum som är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Juridiska fakulteten med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Pernilla deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall med anknytning till barnrätt.

Pernilla Leviner undervisar grundkurserna i statsrätt, förvaltningsrätt och familjerätt samt bl.a. även i specialkurs i Barnrätt, Family Law Across Borders, Terapeutisk juridik och Comparative law.   

Mer om Pernilla Leviners publikationer.