Under onsdagen presenterade regeringens utredare sina förslag på en lex ”Lilla hjärtat”, vars syfte är att stärka principen om barnets bästa när tvångsvård ska upphöra – och undvika nya tragiska fall likt det med den treåriga flickan Esmeralda i Norrköping.

Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, har följt fallet och tidigare uttalat sig på ämnet i flera medier. Nu gästar hon Ekots livesändning och ger även sina kommentarer på förslaget i en intervju med DN.

– Jag vill inte säga att förslagen i sig är dåliga, men vill ändå undersstryka att det krävs en rejäl genomlysning för att inte riskera att det blir oönskade effekter av detta. Nu krävs till exempel en väldigt tydlig satsning på familjehemsvården, säger Pernilla i Ekot.
 

Lyssna på inslaget i Ekot från när utredningen om Lex Lilla hjärtat presenterades. Pernilla Leviner hörs från 26 minuter in i sändningen.

Läs artikeln "Här är utredarens förslag till lex Lilla hjärtat" som publicerades i DN den 10 mars 2021.

 

Om Pernilla Leviner

Pernilla Leviner. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet

Pernilla Leviner är professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum som är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Juridiska fakulteten med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Pernilla deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall med anknytning till barnrätt.

Pernilla Leviner undervisar grundkurserna i statsrätt, förvaltningsrätt och familjerätt samt bl.a. även i specialkurs i Barnrätt, Family Law Across Borders, Terapeutisk juridik och Comparative law.   

Mer om Pernilla Leviners publikationer.