Dagens Nyheters granskning om den lilla flickan som växte upp i ett tryggt familjehem men som ändå fick flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar efter en dom från kammarrätten har väckt stort engagemang. Hur ska man kunna förhindra att något liknande händer igen? Det kommenterar Pernilla Leviner i Nyhetsmorgon den 10 mars

Pernilla har även kommenterat fallet direkt i samband med Dagens nyheters granskning, söndagen den 8 mars. Där förklarar hon att den rådande lagstiftiningen helt utgår från att det bästa för för ett barn är att vara med sina biologiska föräldrar och att bristerna som blottas i och med fallet med den 3-åriga flickan därmed inte ligger i kammarrättens bedömning, utan i lagstiftningen som ligger bakom bedömningen.