Den treåriga flickan Esmeralda, även kallad “Lilla Hjärtat” i media, omhändertogs av socialtjänsten redan på BB och växte upp i familjehem. Beslutet om tvångsomhändertagande upphävdes dock i kammarrätten våren 2019 och Esmeraldas biologiska föräldrar fick tillbaka vårdnaden om sin dotter. Tio månader senare hittades flickan död.

Stark kritik har riktats mot kommunens hantering av fallet, som trots att socialtjänsten fått in flera orosänmälningar efter det att flickan flyttat tillbaka till sina föräldrar, ändå kommit fram till att inget fel har gjorts. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inledde därför på eget initiativ en granskning av fallet. Deras besked presenterades vid en pressträff den 13 oktober 2020 som bland annat bevakades av SVT Nyheter Direkt. Med i studion som juridisk expert var Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum vid Stockholms universitet. 

Se hela inslaget på svtplay.se

 

Om Pernilla Leviner

Pernilla Leviner. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet

Pernilla Leviner är professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum som är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Juridiska fakulteten med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Pernilla deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall med anknytning till barnrätt.

Pernilla Leviner undervisar grundkurserna i statsrätt, förvaltningsrätt och familjerätt samt bl.a. även i specialkurs i Barnrätt, Family Law Across Borders, Terapeutisk juridik och Comparative law.   

Mer om Pernilla Leviners publikationer.