Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, gästar Ekots lördagsintervju och talar om vad har det fått för betydelse för svensk rätt och på vilket sätt som konventionen har haft inverkan på förslaget om lex Lilla hjärtat: 

– Jag är inte säker på om barnkonventionen har gjort så stor skillnad i just det här fallet eftersom det här är ett exempel på en fråga där barnkonventionen inte ger explecita svar.

– Men den ökade medvetenheten om barnkonventionen i sig har ju säkert påverkat riksdag och regering.
 

Lyssna på Ekots lördagsintervju från den 13 mars 2021. Inslaget med Pernilla börjar ca 40 minuter in i sändningen efter inslaget med Ebba Busch.

 

Om Pernilla Leviner

Pernilla Leviner. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet

Pernilla Leviner är professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum som är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Juridiska fakulteten med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Pernilla deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall med anknytning till barnrätt.

Pernilla Leviner undervisar grundkurserna i statsrätt, förvaltningsrätt och familjerätt samt bl.a. även i specialkurs i Barnrätt, Family Law Across Borders, Terapeutisk juridik och Comparative law.   

Mer om Pernilla Leviners publikationer.