Moderaternas ledare Ulf Kristersson menar att det finns en stor risk för att barn som växer upp i hem med gängkriminalitet kommer att fostras in i den kulturen. För att kunna rädda dem från en sådan framtid förespråkar han därför att utöka möjligheterna att omhänderta barn till gängkriminella genom att ge polis och åklagare befogenhet till omhändertagande enligt befintlig lag om vård av unga, LVU. Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum, menar dock att det finns risk att barnen hamnar i kläm av en sådan tillämpning av lagen.

– Att ge andra myndigheter befogenheter att agera med stöd av LVU, som är en skyddslagstiftning för barn, måste övervägas mycket noggrant. Jag ser inte varför man skulle ha en särlagstiftning för gängkriminalitet när vi har en lag som innebär att barn som far illa skyddas, säger Pernilla.

Läs artikeln som publicerades i SvD den 12 september 2020.

 

Om Pernilla Leviner

Pernilla Leviner. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet

Pernilla Leviner är professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum som är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Juridiska fakulteten med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Pernilla deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall med anknytning till barnrätt.

Pernilla Leviner undervisar grundkurserna i statsrätt, förvaltningsrätt och familjerätt samt bl.a. även i specialkurs i Barnrätt, Family Law Across Borders, Terapeutisk juridik och Comparative law.   

Mer om Pernilla Leviners publikationer.