Sedan ett stort hål i den förlista passagerarfärjan Estonias skrov har kommit allmänheten till känna genom dokumentären ”Estonia – fyndet som förändrar allt” som släpptes på Dplay i slutet av september i år, har diskussionen om att utreda Estoniakatastrofen åter väckts till liv. I Estland har ämnet debatterats flitigt de senaste veckorna, något som har ökat pressen på landets regering. Allt tyder nu på att Estland vill göra nya dykningar och undersökningar på platsen.

Enligt Said Mahmoudi, professor emeritus i internationell rätt vid Stockholms universitet, finns det ingenting juridiskt som hindrar Estland från att gå vidare med planerna – med eller utan Sveriges tillstånd.

– Jag ser absolut inga problem med det, säger Said i en intervju med Dagens nyheter.  

Läs artikeln "Rättsexperter: ”Om Estland vill dyka är det fritt fram” som publicerades i Dagens Nyheter den 21 oktober. 

 

 

Om Said Mahmoudi

Said Mahmoudi. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

Said Mahmoudi är professor emeritus i internationell rätt vid Stockholms universitet. Han har forskat inom bland annat havsrätt, internationell miljörätt (med särskild inriktning på EU:s miljörätt), internationell våldsanvändning och internationella organisationer. Under senare år har även fokuserat sin forskning på folkrättsliga regler beträffande gemensamma värderingar och principer.

Said har haft flera uppdrag som ledamot i olika svenska och internationella kommittéer och styrelser.

Läs mer om Said Mahmoudi