Carolina Dalmo, projektledare för Cyber Challenge 2021, med de tävlande lagen på distans. Foto: FHS


Laget The Cyber Regulators från Juridicum, Stockholms universitet placerade sig bland de vinnande lagen på tävlingen Cyber Challenge 2021 på Försvarshögskolan den 28 januari. Tävlingen arrangerades av Försvarshögskolan, Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier (CATS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

The Cyber Regulators, som består av Carl Arvidsson, Emilia Falk, Arthur Kinski och Johan Mörlin från Juridicum, tar sig nu vidare till 7th Geneva Cyber 9/12 Strategy Challenge som äger rum via Zoom den 11 -12 maj, vilken arrangeras av Geneva Centre for Security Policy. 

Laget har handletts av Katarina Fast Lappalainen och Stanley Greenstein, universitetslektorer i rättsinformatik,  Institutet för Rättsinformatik, Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 

Ett särskilt tack till Stewart Kowalski, Professor vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt grundare av Norwegian Cyber Range och Caroline Sundberg, Advokat, Hannes Snellman Advokatbyrå AB som bidragit med värdefulla kunskaper till laget. 
 

Om tävlingen

Cyber Challenge är en studenttävling som riktar sig till studenter från flera olika discipliner med syfte att bidra till ökade kunskaper i policyfrågor rörande cyberrelaterade kriser och konflikter. Lagen får under tävlingens gång i uppgift att analysera hotbilder och föreslå lösningar vid en eskalerande cyberattack mot Sverige.

Vid årets tävling deltog 15 lag från hela Sverige.

De andra vinnande lagen är Universal State, Stockholms universitet och Adrian’s Apostles, Göteborgs universitet.