Tove Lindgren och Mårten Schultz
Tove Lindgren och Mårten Schultz

Mårten Schultz och Tove Lindgren pratar om den största maktförskjutningen i modern svensk historia: Pandemilagen. Också: Alla nya lagar 2021! Och HD om ersättning till efterlevande som bevittnat mord.

Lyssna på säsongens första avsnitt av Juridikpodden.

 

 

 Om Mårten Schultz

Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och anknuten till Stockholm Centre for Commercial Law. Hans forskning berör i första hand förmögenhetsrätt. Ett annat forskningsintresse rör mänskliga rättigheter, då särskilt rättighetskonflikter i digitala miljöer.

Mårten Schultz deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall samt förklara och diskutera olika civilrättsliga frågeställningar och teman.

Mer om Mårten Schultz

 

Om Tove Lindgren

Tove Lindgren började som amanuens vid Juridiska institutionen år 2009 och är nu doktorand i familjerätt vid Stockholms universitet och anknuten till Stockholm Centre for Commercial Law. I sitt avhandlingsprojekt undersöker hon betydelsen av närståendeelementet i förmögenhetsrätten.

Tove Lindgren har bakgrund som biträdande jurist och har utgivit publikationer om huruvida skadeståndsfordringar kan preskriberas på grund av kränkningar av rättigheter i Europakonventionen. Den ena publicerades som Affärsjuridisk uppsats för Vingestipendiet. 

Mer om Tove Lindgren.