Den 21 juni 2012 skapade ett antal ledande juridiska institutioner och fakulteter från hela världen Law School Global League (LSGL). LSGL syftar till att stimulera den akademiska debatten såväl som samarbete i både utbildning och forskning inom juridikens globalisering. Nätverket är en plattform för kunskapsdelning och LSGL strävar efter att bidra till debatten om globaliseringen av juridik och dess konsekvenser för juridisk utbildning, forskning och praktik. Nätverket organiserar varje år ett antal aktiviteter, bland annat konferenser och en sommarskola med inriktning på juridik och globalisering. LSGL har även inrättat gemensamma forskningsprojekt mellan forskare från de olika medlemmarna och under sommarskolan genomförs gemensam undervisning inom aktuella forskningsområden.

 

Stockholms universitets juridiska institution fick tillträde till nätverket 2016 och har sedan dess kunnat skicka studenter till sommarskolan och varit en del av forskargrupperna. Som ett nästa steg för att bidra vidare till nätverkets arbete, arrangerar Juridicum det årliga dekanmötet samt den första årliga vinterkonferensen.

 

Den 19 februari kommer konferensen, med temat ”Global Social Rättvisa” att samla forskare från hela världen under en hel dagskonferens på Campus Frescati. Programmet består av fyra paneldiskussioner som bland annat modereras av professor Pål Wrange (panel om miljö och hållbarhet) och professor Laura Carlson (panel om diskriminering och sexuella trakasserier) från Stockholms universitet. För fullständigt program:  2019 Academic Conference on Global Social Justice Program (181 Kb)

 

För att registrera ditt deltagande så åhörare under konferensen vänligen använd DENNA LÄNK.