GTTC University Project är en tävling inom internationell skatterätt för juriststudenter. Varje år studeras en specifik given fråga bestämd av den skatterättsliga organisationen IBFD. I årets upplaga jämfördes OECD/FN:s modellavtal och Sveriges skatteavtal med utvecklingsländer. Det resulterade i en empirisk studie om Sveriges policy vid förhandlingar av skatteavtal med utvecklingsländer.

Normalt hade GTTC University Project ägt rum i Amsterdam under denna höst men till följd av Covid-19 blev årets upplaga istället förlagd digitalt. Deltagande studenter fick därför både samarbeta och tävla på distans.
 

Stockholmslaget i årets GTTC University Project.


Tävlingen utfördes vid sidan av studierna på juristprogrammet. Stockholms universitet representerades av följande juriststudenter:

Martina Ericson
Olivia Eklöv
David Bokliden

Till sin hjälp hade studenterna handledaren Jérôme Monsenego, professor i internationell skatterätt.