Lars Hörngren är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Förutom en kort tid som forskare där har han under hela sin yrkesverksamma tid haft inflytelserika roller inom svensk statsförvaltning, för närvarande som senior rådgivare på Finansinspektionen.

Genom många uppdrag inom det statliga utredningsväsendet och som författare av otaliga remissvar har han satt stark prägel på svensk finansmarknadsrättslig lagstiftning under flera decennier. Han har gjort betydande insatser för forskningsavdelningen i Finansmarknadsrätt inom Stockholm Centre for Commercial Law vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, där han även sitter med i den exekutiva grupp som leder forskningsavdelningens verksamhet.

Lars Hörngren är en uppskattad deltagare och talare vid forskningsavdelningen i Finansmarknadsrätts seminarier. Han läser texter åt olika forskare, handleder doktorander och bidrar i stort på ett utmärkande sätt till avdelningens forskning och utbildning. 

För ytterligare information kontakta Gustaf Sjöberg, prefekt, Juridiska institutionen. Tel: 08-16 39 72, e-post: gustaf.sjoberg@juridicum.su.se.
 

Lars Hörngren
Lars Hörngren. Foto: Anna Nildén