Fallet med flickan "Lilla hjärtat" har blivit mycket uppmärksammat och skapat stora debatter om gällande lagstiftning. Foto: Lightfield / Mostphoto


Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum vid Stockholms universitet, har följt fallet med "Lilla hjärtat" och vid ett flertal tillfällen medverkat i media för att kommentera den lagstiftning som borde ha kunnat skydda flickan.

Så väl socialrättsliga som familjerättsliga frågor är aktuella i sammanhanget, så som:

  1. När kan och bör ett barn som tvångsomhändertagits och placerats utanför hemmet flytta hem igen?
  2. När ska vårdnaden för ett barn, som varit placerad i ett familjehem en längre tid, flyttas över till familjehemmet?


I Barnrättscentrums blogg går nu att läsa ett längre inlägg där Pernilla Leviner lägger fokus på att reda ut vad lagstiftningen säger om dessa viktiga frågor, samt vilka aspekter som inte får glömmas bort i kommande lagstiftningsprocess.

– Det är viktigt att lagstiftning på detta område är väl genomarbetat och genomtänkt. Politisk kapplöpning och illa genomtänkt symbollagstiftning kan definitivt göra mer skada än nytta. Det måste ställas stora krav på att regleringen är tydlig och möjlig att tillämpa på ett rättssäkert sätt, säger Pernilla Leviner.


Läs blogginlägget Lilla hjärtat – lagstiftningen och det politiska efterspelet som publicerades på Barnrättsbloggen den 22 september 2020.

 

 

Om Pernilla Leviner

Pernilla Leviner. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet

Pernilla Leviner är professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum som är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Juridiska fakulteten med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Pernilla deltar ofta i olika medier genom att bland annat analysera aktuella rättsfall med anknytning till barnrätt.

Pernilla Leviner undervisar grundkurserna i statsrätt, förvaltningsrätt och familjerätt samt bl.a. även i specialkurs i Barnrätt, Family Law Across Borders, Terapeutisk juridik och Comparative law.   

Mer om Pernilla Leviners publikationer.