Under hösten 2019 bjuder Studentavdelningen i samarbete med Stockholms universitets studentkår (SUS) in till en rad olika inspirationsföreläsningar i Galleriet i Studenthuset. Föreläsningarna riktar sig till studenter och tar upp olika teman som studenten kan ha nytta av i studierna och i livet som student.

Matnyttigt i lunchtid äger rum på onsdagar kl. 12.15-12.45, ingen anmälan i förväg utan det är bara att dyka upp – gärna med matlådan! 

Läs mer här.