Close-up Of Gavel With Medical Stethoscope
Foto: Andrey Popov / Mostphotos


På antagning.se är det just nu möjligt att söka till vårterminens utbud av fristående kurser och hela utbildningsprogram vid högskolor och universitet för år 2021. För första gången finns Medicinsk rätt (15 hp) med bland Juridiska institutionens utbud av fristående kurser vid Stockholms universitet. Kursen riktar sig till såväl juriststudenter, som studenter inom området för medicin, vård och omsorg samt yrkesverksamma som behöver en fördjupad kunskap om de rättsliga ramarna för svensk hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet.

De frågor som behandlas inom den medicinska rätten ligger också just i gränslandet mellan medicin och juridik, där även etiska och sociala dimensioner spelar in. Kursföreståndare Kavot Zillén är doktor i medicinsk rätt med ett särskilt intresse för forskningsfrågor som rör hälso- och sjukvårdens rättsliga ansvar, patientens grundläggande rättigheter inom vården, reproduktiv hälso- och sjukvård och experimentell behandling. Hon berättar att de rättsliga utmaningarna och svårigheterna har blivit än mer påtagliga idag inom vården till följd av bland annat ökad europeisering och internationalisering.

– Idag blir det allt mer vanligt med pålästa patienter inom vården, vilket ställer krav på en ökad kunskapsnivå hos personalen. Samtidigt kräver den medicinska utvecklingen och den allt mer teknikanpassade vården förbättrade integrationsåtgärder och en snabbare uppdaterad lagstiftning som klarar av att möta utvecklingen, säger Kavot.

 

Ny lärobok i Medicinsk rätt

Kursen berikas med ny lärobok i ämnet

Det rättsliga regelverket som rör hälsa, vård, läkemedel och medicinsk forskning och dess utmaningar och dilemman beskrivs också i en nykommen lärobok om Medicinsk rätt, i vilken Kavot Zillén medverkar. Boken, som är skriven av 16 experter inom området, är utgiven av Nordstedts Juridik och syftar till att förmedla grundläggande kunskap om den medicinska rätten och dess betydelse inom olika kärnområden. Boken används som kursbok i flera universitetskurser runt om i landet men är även en värdefull bok för andra som behöver en fördjupad kunskap om de rättsliga ramarna för svensk hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet.


– En stor del av den medicinska rätten handlar om att skydda och värna om individens liv, integritet, människovärde, hälsa och andra grundläggande rättigheter inom hälso- och sjukvårdens område, säger Kavot Zillén och fortsätter:

– Dessa skyddsintressen ställs på sin spets inte minst när sjukvårdens resurser sinar vid folkhälsokriser. Detta framträder särskilt just nu under Covid-19 pandemin, som medfört flera utmaningar i vården. Hur ska till exempel prioriteringar inom vården göras på ett rättssäkert sätt och vilket ansvar har de olika aktörerna för den enskilda individen som söker vård? Vilka behandlingar och insatser får ges vid utbrott av nya epidemier när det saknas tillräckligt vetenskapligt underlag? När är det tillåtet att använda nya metoder och läkemedel inom vården och vart går gränsen för forskning? 

 

Ansök till kursen i Medicinsk rätt

Fram till och med den 15 oktober är ansökningsperioden öppen för att söka till vårterminens kurser via antagning.se. Den fristående kursen i Medicinsk rätt på avancerad nivå ges vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet och har drygt 30-35 studieplatser. Kursen går dagtid på 100%.
 
För tillträde till undervisning och examination krävs godkänt resultat på kurser om minst 150 hp inom juridik, medicin eller omvårdnad. Plats kan även ges till sökande med betydande praktisk erfarenhet inom området medicinsk rätt.

Läs mer på kurssidan för Medicinsk rätt.