Exempel på arbetsuppgifter: hjälpa studenten att planera och strukturera studierna, hjälpa till i kontakten med institutionen.

Kvalifikationer: student på juristprogrammet som studerat minst åtta terminer alt. en doktorand/pensionerad lärare.

Kontakta Åsa Ferm på studentavdelningens service för studenter med funktionsnedsättning: asa.ferm@su.se


//Utbildningskansliet