Michaela Ribbing
Jur.dr Michaela Ribbing

Jur. dr Michaela Ribbing är forskare och lärare med offentlig rätt som specialitet. I sitt forskningsprojekt ”Tillämplig lag i förvaltningsprocessen vid förändrad lagstiftning – vilken lag gäller?” ämnar hon reda ut oklarheten kring vilken lag som ska tillämpas när lagstiftning förändras mitt under ett pågående mål vid svenska förvaltningsdomstolar*.

Ofta saknas övergångsbestämmelser och därmed vägledning kring vilken lag som är tillämplig i dessa fall – detta då den materiella förvaltningsrätten till stor del präglas av politiska beslut vilket innebär att lagstiftningen frekvent ändras.
 


*Förvaltningsdomstolarna består av förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen samt migrationsdomstolarna. Här avgörs tvister mellan enskilda personer och myndigheter samt tvister mellan företag och myndigheter. Det är exempelvis till förvaltningsrätten det går att överklaga ett myndighetsbeslut från Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst.
(
källa: www.domstol.se)
 


Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law

Anslaget täcker en heltidsanställning i två år som samfinansieras av stiftelsen och anslagsförvaltare — med kringresurser och möjlighet att verka vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut. Projektet är beviljat för 80% arbetstid under den sökta perioden och består av totalt 1 406 954:- kronor.

Om utlysningen och bedömningsprocessen