På mässan fanns arbetsgivarrepresentanter från alla branscher i det praktiska rättslivet – domstolsväsendet såväl som andra myndigheter, ideella organisationer samt affärsjuridiska och humanjuridiska byråer. Även Juridiska institutionen var på plats för att informera om forskarutbildningen.

Molly Bäckman är intresserad av att gå forskarutbildningen i rättsvetenskap och stannar därför en lång stund vid Juridiska institutionens monter där doktoranden Chris Lau svarar på frågor om hur det är att doktorera.

- Jag tror att det skulle passa mig att doktorera. Jag tilltalas av kombinationen att grotta ner sig i ett ämne och samtidigt få undervisa, säger Molly Bäckman.

Någon färdig projektbeskrivning att söka med har hon inte, men hon funderar på möjligheten att kombinera rättshistoria med skatterätt.

- Det finns en politisk anknytning i båda ämnena. Skatterätten påverkar många människor. Det är ett instrument som används för att påverka samhället i en viss riktning. Rättshistoria visar hur rättssystemet har vuxit fram i växelverkan mellan samhälle och rätt.
 

Småbarnsförälder och doktorand

Molly Bäckman har två små barn och undrar därför hur det funkar att doktorera som småbarnsförälder. Chris Lau, som själv är småbarnsförälder, kunde ge ett positivt besked:

- Han förklarade att det går alldeles utmärkt att kombinera familjeliv med att vara doktorand. Enligt honom är forskarutbildningen väldigt flexibel i det avseendet. Du disponerar i hög grad fritt över din tid.

Chris Lau visste tidigt på juristprogrammet att han ville bli forskare.

- Jag har alltid funderat mycket på vilka bakgrundsfaktorer som gör att rätten fått den utformning den har. Jag uppskattar det intellektuella utbytet jag får på konferenser där jag får diskutera ämnet djupgående med andra forskare och jag tycker om att titta på saker utifrån olika infallsvinklar, säger han.

Chris Lau valde att ansöka om och blev antagen som doktorand inom familjerätt. Doktorandstudierna utmynnar i en avhandling – en bok där forskningsresultaten presenteras och försvaras vid en disputation. Hans avhandlingsprojekt handlar om bodelningsförrättarens roll i samband med bodelningen och om nuvarande reglering är tillräcklig för att tillvarata den svagare partens intresse.

- I min forskning använder jag mig av de juridiska metoderna law in context inom rättssociologi och rättskomparativ metod. Förutom de traditionella rättskällorna använder jag mig även av andra källor så som sociologiska och historiska källor. På så sätt försöker jag få en bild av hur den samhälleliga kontexten påverkar rättsutvecklingen och även hur rättsutvecklingen påverkar de berörda parter inom mitt forskningsområde. Jag vill också se hur mitt forskningsområde är i andra länder därför kommer jag att jämföra den svenska regleringen med regleringen i andra länder, säger Chris Lau.

Jag kommer också att jämföra den svenska regleringen av bodelningsförrättaren med några utvalda länders reglering, säger Chris Lau.
 

Ny nordisk byrå satsar på platt organisation

Advokatbyrån Iuno är nya på mässan för i år. Byrån grundades i Köpenhamn 2011. Under 2019 har man startat kontor i Stockholm och Oslo.

- Vi är en byrå med nordisk profil. Vi har många kunder från USA, Storbritannien och Tyskland som vill starta affärsprojekt i hela Norden och behöver en inblick i hur juridiken i regionen fungerar, förklarar Anders Etgen Reitz, partner på Iuno.

Den unga advokatbyråns kompetens ligger inom HR-juridik, transportjuridik, corporate-juridik, personuppgiftshantering och försäkringsjuridik. För närvarande har byrån bara två jurister i Stockholm, men på sikt är ambitionen att kontoret ska bli lika stort som det i Köpenhamn, det vill säga cirka 60 anställda. Digital kompetens är viktigt på Iuno. Byrån jobbar mycket med livestreamade seminarier och e-learning. En annan målsättning är att ha en demokratisk organisationskultur.  

- Vi vill göra upp med den hierarkiska kultur som fortfarande genomsyrar många advokatbyråer. Vi har en platt organisationsstruktur och jobbar mycket i team. Därför har vi också valt att ha öppna kontorslandskap.

Iuno söker förändringsvilliga jurister med en pionjärmentalitet.

- Du ska trivas med att jobba i ett start up-företag. Ena dagen är det din tur att brygga kaffe,  nästa dag får du jobba med avancerad juridik. Vi har inga back office-typer hos oss. Du ska vara både jurist och säljare och du ska vara beredd att på att tidigt stadium ta ett stort ansvar.


Jobbar med asylrätt på Amnesty

Nadja Airaksinen läser juristprogrammet vid Lunds universitet, men just nu gör hon praktikAmnesty International.

- Jag är intresserad av mänskliga rättigheter, särskilt asylrätt. Därför sökte jag praktikplats på Amnesty, förklarar hon.

Den enhet inom Amnesty som hon praktiserar på jobbar med migrationsrätt. Det kan exempelvis handla om att handlägga enskilda asylfall eller skriva remissyttranden till exempelvis Migrationsverket utifrån den länderinformation som Amnesty har tillgång till.

- Jag trivs jättebra. Det är verkligen hands on – juridik. Jag får tillämpa den juridik vi har lärt oss i praktiken och jag får jobba med kvalificerade uppgifter. Det är också givande på ett personligt plan att kunna ge stöd och hjälp till människor i utsatta situationer. Att jobba med de här frågorna är inte alls så läskigt och svårt som man skulle kunna tro, säger  Nadja Airaksinen.

 

Gustav Vasa inrättade Kammarkollegiet

Kammarkollegiet är Sveriges äldsta myndighet. Myndigheten inrättades redan 1539 av Gustav Vasa. På den tiden ansvarade Kammarkollegiet för kontrollen av kungens fogdar samt rikets finanser i övrigt.  I dag fungerar Kammarkollegiet som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen. Gabriella Sydorw jobbar på avdelningen Statens inköpscentral med uppföljning av upphandlade leverantörer.

- Jag läste en specialkurs i offentlig upphandling och sen skrev jag min examensuppsats i samma ämne. På den vägen hamnade jag på Kammarkollegiet. Det är roligt eftersom jag får jobba med så många olika typer av juridik. På min enhet jobbar vi bland annat med att stödja avropande myndigheter, föra dialog och att följa upp upphandlade leverantörer.  Det förekommer även att vi utreder  olika juridiska frågor med koppling till våra ramavtal. Ingen dag är den andra lik, säger Gabriella Sydorw.

Förutom jurister jobbar bland annat systemvetare, ekonomer och civilingenjörer på Kammarkollegiet. Av totalt cirka 250 anställda är det ungefär 65 personer som arbetar på Statens inköpscentral.
 

- Som jurist är det bra om du har pluggat upphandling eller har koll på avtalsrätt. Att ha suttit ting är också meriterande.

 

 

Juristdagarnas arbetsmarknadsmässa ägde rum i Stockholms Sports Center (Frescatihallen). Om du är juriststudent vid Stockholms universitet och vill jobba på nästa års mässa eller om du är arbetsgivare som vill ställa ut kan du kontakta Juristdagarna.

 

Om kursen Juridik och praktik

Juriststudenter vid Stockholms universitet kan som huvudregel inte längre göra praktik inom ramen för sin examen. Däremot kan studenterna söka den fristående kursen Juridik och praktik om 15 eller 30 hp. Du som är arbetsgivare är varmt välkommen att söka praktikanter från kursen. Du får även gärna annonsera på vår annonssida, den mest besökta näst efter våra utbildningssidor.