Böcker, statyett och domarklubba symboliserar juridik
Serien Scandinavian Studies in Law har funnits sedan 1950-talet. Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Djurrätt – rättsvetenskap som fokuserar på djur i sin egen rätt - ökar. Traditionellt har frågor om djur gömts inom mer etablerade rättsområden och exempelvis i egendomsrätt, har djur helt enkelt behandlats som lösöre. Men fler och fler forskare förstår idag djurens juridiska status som en separat juridisk fråga.

Om detta handlar Scandinavian Studies in Law, volym 67: "Animal Law and Animal Rights". Volymen innehåller totalt 13 vetenskapliga artiklar och är indelad i tre olika delar:

  1. Animal Law: A Field of Law in the Making
  2. Animals in Nordic Legal Systems
  3. Philosophical and Empirical Approaches


Artikelförfattarna består av Marie Leth-Espensen, Måns Svensson, Tarja Koskela, Søren Stig Andersen och Tero Kivinen. Redaktör är Lydia Lundstedt och de vetenskapliga samordnarna består av professor Mauro Zamboni (Stockholms universitet) och Academy of Finland Postdoctoral Fellow Visa A.J. Kurki (Helsingfors universitet).

I samband med lanseringen den 29 mars 2021 kommer ett digitalt seminarium att äga rum samma dag klockan 12.00-13.15. Se inbjudan och anmäl dig här.


Om Scandinavian Studies in Law

Scandinavian Studies in Law ges ut av Stockholm Institute for Scandinavian Law som är en icke vinstdrivande stiftelse kopplad till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Stiftelsens ändamål är att för en bredare publik sprida kunskap om skandinavisk rättsvetenskap i utlandet.
 

Bild på utgåvor av Scandinavian studies in law

Serien Scandinavian Studies in Law har funnits sedan 1950-talet och finns idag att tillgå på de flesta större bibliotek runt om i världen. Varje volym fokuserar på ett visst juridiskt ämne och serien har kommit att täcka i stort sett alla rättsområden. På webbsidan scandinavianlaw.se/ finns information om publicerade volymer sedan startåret 1957 samt över 700 artiklar i fulltext.