Nu finns det en ny prenumenation på Insolvensrättslig Tidskrift (InraTi). Vilket är ett forum för forskning och debatt för de insolvensrättsliga frågorna i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tidskriftens syften är bland annat att sprida kunskap om aktuella insolvensrättsliga frågor och vänder sig till en vid läsekrets.

Du hittar den under Avhandlingar och publikationer.