Eleonora Rosati, nyutnämnd professor i immaterialrätt. Foto: Alex Pirnak

Den 14 januari 2021 befordrades Eleonora Rosati till professor i immaterialrätt. 

Eleonora Rosati är föreståndare för Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt (IFIM) vid Juridicum, Stockholms universitet. Hon har vid upprepade tillfällen utsetts som en särskilt inflytelserik person inom sitt område (World Intellectual Property Review's 2020 list samt Managing Intellectual Property's 2018 list) och är författare till flera artiklar och böcker om immaterialrätt.

Eleonora är även verksam vid Fashion Law London och som rådgivare på Bird & Bird. Vid institutionen undervisar hon på flera kurser och är föreståndare för magisterprogrammet i europeisk immaterialrätt. Hon handleder och examinerar även examensarbeten.

Läs mer om Eleonoras Rosatis forskning.