Karin Åhman, nyutnämnd professor i statsrätt. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet


Den 14 januari befordrades Karin Åhman till professor i statsrätt.
 

Karin Åhman har tidigare varit anställd som professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet där hon även blev jur.kand 1990. Hennes forskning har framförallt rört allmän konstitutionell rätt, europarätt och särskilt skyddet av fri- och rättigheter och dess betydelse i svenska domstolar.

Karin har författat en lång rad böcker, antologier och vetenskapliga artiklar inom sitt verksamhetsområde. I en tidigare intervju med Advokatsamfundet Hilda säger hon:

– Att få forska i juridik (rättsvetenskap) och undervisa blivande jurister är, förutom ett yrkesval, ett stort privilegium.
 

Se några av Karin Åhmans publikationer på Norsteds Juridik.