Petra Herzfeld Olsson, nyutnämnd professor i arbetsrätt. Foto: Maia Wilkinson

 

Den 1 juli befordrades Petra Herzfeld Olsson till professor i arbetsrätt.

Petra Herzfeld Olsson disputerade i offentlig rätt 2003 och är sedan 2018 verksam vid Juridiska institutionen. Hennes forskning är inriktad på internationella perspektiv på arbetsrätten – såsom betydelsen av mänskliga rättigheter i arbetslivet, samspelet mellan nationell och internationell arbetsrätt samt villkor och reglering av arbetskraftsinvandring. Hon är projektledare för forskningsprojektet A Sustainable and Inclusive Swedish Labour Market – the Way Ahead och kursföreståndare för Civilrätt C och fördjupningskursen the Global Labour Market and International Labour Law. Petra Herzfeld Olsson har också arbetat på Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsdepartement och vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Läs mer om Petra Herzfeld Olssons forskning här.