Bild på stor grupp människor som går över ett övergångsställe.
Bild: WASP-HS (AdobeStock/Babaroga)


Forskningsprogrammet WASP-HS, där HS står för humaniora och samhälle, är initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Programmet omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år och ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av det pågående teknikskiftet i samhället.

Den nya investeringen kommer att finansiera elva forskargrupper vid nio svenska universitet och spänner över ett antal områden. För varje grupp kommer en biträdande lektor och en doktorand att finansieras av forskningsprogrammet WASP-HS, medan ytterligare en doktorand eller postdoktor kommer att finansieras av respektive universitet.
 

Forskargruppen vid Stockholms universitet utgår från Juridiska institutionen. Kontaktperson är professor Cecilia Magnusson Sjöberg.


AI and Law

Research in AI and Law at Stockholm University (SU) encompasses both methodological aspects and regulatory issues. The approach assumes that technology must be developed and applied so that compliance with legal and ethical principles is ensured. Systems that are able to change their operations autonomously can furthermore not be controlled solely by written law and legal principles – the regulatory frameworks controlling these systems must be interpreted, recast and embedded in their design.


Läs mer på WASP-HS (extern länk)