-    Stockholm är internationellt sett ett framträdande säte för skiljeförfaranden både som fysisk plats och i rättslig bemärkelse. Många skiljeförfaranden äger rum i Stockholm på det ena eller andra sättet, säger Patrik Schöldström, docent i civilrätt och före detta hovrättsråd, som tillsammans med advokaten Axel Calissendorff är redaktör för den nya tidskriften.


Grunden för Stockholms goda renommé som säte för skiljedomsförfaranden lades under kalla kriget då öst- och västblocket valde att förlägga sina kommersiella tvister i det neutrala Sverige.  Som stående inslag i Stockholm Arbitration Yearbook kommer det förlupna årets praxisbildning samt eventuella förändringar i den materiella rätten inom svensk skiljedomsrätt att behandlas. I detta första nummer finns i övrigt artiklar om bland annat korsförhör vid internationella förhandlingar, en robot som skiljeman samt podden ”The Arbitration Station”.


-    Det finns andra tidskrifter om skiljedomsrätt. Men det behövs ett forum med en svensk utblick vilket inte betyder att Stockholm Arbitration Yearbook endast kommer att innehålla artiklar om svensk skiljedomsrätt, säger Patrik Schöldström.

 

Patrik Schöldström framför en roll up med SCCL-loggan
Patrik Schöldström visar upp det första numret av Swedish Arbitration Yearbook.

Bidragen till tidskriften kommer från både praktiker och akademiker. Forskare som är i början av sin akademiska karriär är särskilt välkomna att skicka in bidrag för bedömning.  Stockholm Arbitration Yearbook ges ut inom ramen för verksamheten vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Patrik Schöldström menar att SCCL är ett givet val i sammanhanget.


-    En stor del av de internationella skiljeförfarandena avser kommersiell rätt. Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning vid SCCL, för vilken Axel Calissendorff är ledare, har en 30-årig historia bakom sig. Avdelningen har sedan starten varit tänkt som en mötesplats för praktiker och teoretiker, främst i form av seminarier. Stockholm Arbitration Yearbook är tänkt som ytterligare en mötesplats men i en annan form.


Stockholm Arbitration Yearbook 2019 kan beställas från Wolters Kluwer i pappersformat men den kommer också gå att läsa digitalt.  

 
Med Stockholm Arbitration Yearbook inräknad finns vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet totalt nio skriftserier inom en rad olika rättsvetenskapliga ämnen. Skriftserierna utgör en mycket viktig kommunikationskanal till såväl forskare vid andra lärosäten som till det praktiska rättslivet.