Bild: möte med de nya doktoranderna
Bild: möte med de nya doktoranderna
 

- Amanda Johansson Köves-doktorand i civilrätt/migrationsrätt. Handledare Laura Carlson, börjar 1 maj, fakultetsfinansierad

- Anna Horn-doktorand i immaterialrätt. Handledare Åsa Hellstadius, börjar 1 september, fakultetsfinansierad

- Tim Holappa-doktorand i offentlig rätt. Handledare Pernilla Leviner, Börjar 1 januari, fakultetsfinansierad

- Ruyi Ding - doktorand i rättsinformatik. Handledare Peter Wahlgren, börjar 1 januari, Fakultetsfinansierad

- Stina Bratt-doktorand i civilrätt. Handledare Jan Kleineman, börjar 1 september, stipendiefinasierad


En relaterad påminnelse: den 27 sept. är välkomstdag för doktorander (obligatorisk för nya) och äger rum i Nordenskiöldsalen kl. 9-16.