Fasta registeringsperioder introduceras, vilket innebär att studenter kan registreras på kursen examensarbete och därmed anmäla sig till en seminarieperiod endast fyra gånger per år:
1. Senast vid vårterminens startdatum.
2. Senast den 1 april.
3. Senast vid höstterminens startdatum.
4. Senast den 1 november.
 

Upplägget ger fem valbara perioder under vilka kursen kan genomföras:
1. Ordinarie vårtermin med examination sista veckan under terminen.
2. Vårterminens B-period samt sommaren med examination sista veckan före höstterminens start.
3. Vårterminens B-period samt höstterminens A-period med examination sista veckan under denna A-period. Studenter som läser examensarbete under period 3 gör uppehåll i arbetet under sommarmånaderna.
4. Ordinarie hösttermin med examination sista veckan under terminen.
5. Höstterminens B-period samt vårterminens A-period med examination sista veckan under denna A-period. Examination sker alltså vid fem tillfällen per år.
 

Alla examensarbeten ska förses med en sammanfattning på svenska eller engelska.

För mer information vänligen se kurshemsidan.