Är du nyantagen eller reserv till juristprogrammet med start HT2018 så finns information om upprop m.m. här.