Är du nyantagen eller reserv till juristprogrammet med start VT2021 så finns information här.