Juridicum kommer ut tre gånger per termin.  Nyhetsbrevet läggs i de anställdas fack i postrummet och anslås på fakultetens webbplats. Studenter kan hämta det i fack på plan 3, 4 (utanför studentexpeditionen),7, 8 och 9 samt på Studentcentrum. Nyhetsbrevet distribueras även till cirka 50 prenumeranter vid universitetet och cirka 650 externa prenumeranter.

Kontakta gärna redaktören Staffan Westerlund om du har nyhetstips.