Kameralins med vårdrelaterade ikoner över. Bearbetad bild.
Videobaserad teknik kan förenkla vården av äldre medborgare men relaterar även till flera frågor av bland annat juridisk karaktär. Bild: visuAAL


VisuAAL är ett fyraårigt Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training Network (ITN) som omfattar totalt fem bidragsmottagare, som alla är universitet, och 14 partnerorganisationer i EU. Den totala budgeten för projektet uppgår till € 3,973,703 och syftar till att finansiera en tvärvetenskaplig och sektorsövergripande kombination av utbildning, icke-akademiska praktikplatser, kurser och workshops som ska ligga till grund för 15 forskares väg till doktorsexamen.
 

Vill överbygga kunskapsklyftor

Det tvärvetenskapliga projektet visuAAL har till ändamål att öka medvetenheten och förståelsen för hur videobaserad teknik kan effektivisera vården av äldre, svaga och sjuka i samhället. Tanken med detta är att överbygga klyftan mellan användarnas krav på personlig integritet och kraven som ställs på funktionellt användbar AAL-teknik (Active and Assisted Living). Det är en högaktuell fråga, sett till att livslängden hos Europas befolkning ständigt ökar - liksom omkostnaderna för vård och omsorg av dessa.

Genom djupare insikt inom etiska, juridiska, integritets- och samhällsrelaterade frågor är förhoppningen med visuAAL att den befintliga oron över ett ”Big brother”-samhälle, där inspelat material ska lagras och komma att användas av obehöriga i fel syfte, kan mildras och ställas i rätt kontext där även fördelarna av AAL-teknik blir uppmärksammad.
 

Inkluderar viktiga frågor om rättsinformatik

Några av de juridiska spörsmål som ska besvaras i sammanhanget är vidden av nuvarande lagstiftning inom dataskyddsförordningen gällande dessa frågor, hur lagen kan balansera de skilda intressen som finns inom ramen för videobaserad teknik inom hälso- och sjukvården samt om det är möjligt att använda sig av tekniska lösningar som kan minska behovet av personuppgifter inom viktig forskning (s.k. ”digital twins”).

Dessa forskningsprojekt kommer att stationeras vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Som huvudman står professor Peter Wahlgren vid Institutet för Rättsinformatik.
 

Rekrytering av doktorandtjänster

VisuAAL utlyser just nu de 15 doktorandtjänster som finansieras av projektet med ämnen relaterade till datavetenskap, elektronik, sociologi, psykologi, juridik, omvårdnad samt vård. Tre av dessa kommer att knytas till IRI vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag är 20 november 2020.

Läs mer och ansök på projektets hemsida: https://www.visuaal-itn.eu/esr-vacancies