Juridicums arbete med internationalisering fortgår. Docent Laura Carlson kommer under de tre nästkommande åren fortsätta att vara akademiskt ansvarig för institutionens internationaliseringsarbete som Academic Director of International Affairs. Det Internationella kansliet (Office of International Affairs, OIA) fortsätter således med den förstärkning och de satsningar som Juridicum har genomfört de senaste tre åren inom internationalisering när det gäller studenter, lärare och forskare.

Närmast i tiden arbetar OIA med att, för andra året i rad, förbereda årets sommarskola tillsammans med Företagsekonomiska institutionen. Juridicum ger fem kurser inom internationell skiljemannarätt, internationell straffrätt och EUrätt. Detta program vänder sig främst till våra utomeuropeiska partner men även studenter i Europa har blivit nominerade av sina hemuniversitet. Sommarskolan pågår mellan 2 juli och 12 augusti. Cirka 120 studenter från hela världen kommer att delta i årets upplaga.

OIA förbereder inför hösten rättegångsspelstävlingen Foreign Direct Investment International Arbitration Moot 2018 (FDI Moot). Juridicum har fått äran att stå värd för denna internationella tävling som pågår 9-11 november 2018. Samtidigt kommer ICAL Alumni Association fira ICALs 15-årsjubileum med en konferensdag i anslutning till tävlingen. OIA ser fram emot samarbetet för att göra detta till ett lyckat evenemang

 

Text: Sandra Fagerlund, OIA