University of Cape Town (foto: privat)

 

Efter flera års förberedande arbete har Internationella kansliet nu kunnat signera institutionens första utbytesavtal med ett afrikanskt universitet inom ramen för Linnaeus-Palme programmet. University of Cape Town har redan band till Juridicum både via nätverket Law School Global League (LSGL) och inom vissa ämnesområden på forskningssidan. Båda parter ville fördjupa kontakterna genom att göra det möjligt med mobilitet och att signera ett utbytesavtal var nästa naturliga steg. Arbetet har dragit ut på tiden då University of Cape Town inte haft samma ekonomiska möjligheter att stötta utresande lärare och studenter som svenska lärosäten har via exempelvis stipendier inom Erasmus+ programmet.

Bo Kaap kvarteren, Kapstaden (foto: privat)

”Våra kontaktpersoner vid UCT var väldigt tydliga med att ett stipendieprogram för deltagare inom detta avtal var nödvändigt för att vi skulle kunna gå vidare”, säger Sandra Fagerlund, kanslichef på Juridiska institutionens internationella kansli.

Detta hörsammandes och under 2019 och 2020 ansökte institutionen om deltagande i det SIDA-finansierade stipendieprogrammet Linnaeus-Palme partnerskap. Programmet administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR) och ska bidra till strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling 2018–2022. Utbytesprogrammet går ut på att svenska lärosäten samarbetar med universitet i utvecklingsländer.

”Genom att vår ansökan beviljades kan vi nu erbjuda ett stipendium till både in-och utresande studenter och lärare som vill genomföra ett utbyte mellan våra institutioner. För de inresande deltagarna kommer detta vara till en stor ekonomisk hjälp då levnadskostnaderna här i Stockholm är enorma i jämförelse med Kapstaden. Vi är oerhört stolta att ha kunnat ro detta i hamn.” fortsätter Sandra.

Kapstaden (foto: privat)

Mer information om Linnaeus-Palme programmet finns här. Möjligheten att studera utomlands finns för alla antagna studenter på juristprogrammet. Den 25 januari 2021 kommer utlysningen av utbytesplatser för HT21 och VT22 att publiceras på Juridicums hemsida. Läs mer om utlysningen, informationsmötena och Virtual Partners Fair i denna artikel.

 

Är du som lärare intresserad av att veta mer om dina möjligheter för undervisning vid University of Cape Town och/eller att vara mottagare av deras lärare vänligen kontakt internationella kansliet på mail: international@juridicum.su.se