Från och med höstterminen 2012 genomförs en reform avseende juristprogrammet vid Stockholms universitet. Reformen innebär att studieordningen ändras. Vissa kurser kommer att upphöra att ges medan andra kommer att ändras. Kurserna kommer även att delvis ges i en annan ordning inom ramen för det nya juristprogrammet.


Läs mer här.