Person med laptop har möte på distans.
Tvister som avgörs med ett skiljedomsförfarande kan bli lösta på distans men medför också krav på rättssäkra digitala lösningar. Foto: Aleksandr Davydov / Mostphotos


Skiljedomsförfarandet innebär i grova drag att en skiljenämnd, bestående av juridiska experter som de inblandade parterna själva utser, avgör tvisten istället för en offentlig instans. Detta är ett vanligt inslag i avtal mellan företag eftersom tvister på detta sätt i regel kan lösas snabbare och under sekretess. Under pandemin har intresset för skiljedomsrätten stegrat ytterligare till skäl av att många huvudförhandlingar i dispositiva tvistemål har tvingats ställas in. Växlar parterna över till ett skiljeförfarande, kan hela förfarandet avgöras per telefon eller video utan vidare dröjsmål.

Bokförlaget Kluwer Law International utgiver nu den högst aktuella boken ”International Arbitration and the COVID-19 Revolution” som riktar sig till forskare och utövare av skiljedomsrätt. Syftet med de 17 kapitlen är att belysa de sektorsspecifika juridiska utmaningar som pandemin har orsakat under krisen och därefter. Medverkar gör Patricia Shaughnessy, docent i processrätt vid Stockholms universitet, med artikeln ”Initiating and Administering Arbitration Remotely”.


Lyfter vinsterna med digitaliseringen

Boken "International Arbitration and the COVID-19 Revolution"

Patricia Shaughnessys artikel belyser de många positiva förändringar som covid-19 situationen har medfört, baserat på en undersökning av ett tjugotal ledande skiljedomsinstitut. Kapitlet behandlar särskilt hur skiljedomsinstituten klarade av att hantera nya och pågående skiljeförfaranden ”på distans” när pandemin plötsligt rubbade verksamheten för så väl instituten och skiljemännen, som för parterna och deras ombud. I kapitlet diskuteras också hur de erfarenheter som gjorts kommer att inverka på hur skiljeförfaranden administreras och bedrivs i framtiden.

Patricias analys är mycket tidsaktuell och inte bara intresseväckande för advokater och skiljemän, samt andra parter involverade i skiljetvister, utan riktar sig även till andra som är intresserade av digitaliseringen av,
och ett ökat informationsteknologiskt inslag i,
tvistlösningsprocessen.


Sakkunnig med god kompetens

Att Patricia är rätt person för att författa en artikel om internationell skiljedomsrätt och dess tillämpning på distans råder det på intet vis någon tvekan om. Hennes akademiska karriär på området sträcker sig långt tillbaka och består så väl av praktisk erfarenhet av skiljedomsrätt, genom uppdrag som skiljeman, som djupgående erfarenhet av att undervisa och forska på området. Som ledamot av styrelsen för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) under 12 år lärde hon sig enligt egen utsago särskilt mycket om administration av skiljeförfaranden. Dessa erfarenheter gjorde det lätt att förstå vilka problem en händelse som pandemin skulle skapa för, särskilt internationella, skiljeförfaranden.
 

Patricia Shaughnessy. Foto: Staffan Westerlund / Stockholms universitet

I början på oktober utsågs Patricia till ny styrelseledamot i Georgian International Arbitration Center (GIAC), som är den första ideella skiljedomsinstitutionen i Georgien. Hon är också en av ordförandena i den nyligen uppstartade arbetsgruppen ”Task Force on Tech Companies” vid Silicon Valley Arbitration and Mediation Center (SVAMC). Arbetsgruppen, som leds av Paul Cohen, Duarte Henriques och Patricia Shaughnessy, ska utforska den uppenbara underrepresentationen av skiljedomsförfarande hos globala teknikföretag.