Pernilla Leviner. Foto: Niklas Björling


Pernilla Leviner är professor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen och föreståndare för Stockholms Barnrättscentrum. Barnrättscentrum är en tvärvetenskaplig forskningsplattform med inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Ytterst är centrets syfte att genom forskning och samverkan verka för att barns rättigheter ska respekteras och realiseras samt att bidra till bättre livsförhållanden för barn och unga i vårt samhälle.

Läs mer om Pernilla Leviners verkan som expert i Barnrättsbyråns rättsråd i följande artikel i DN, publicerad den 2 september 2020: 


- Barnrättsbyrån startar rättsråd för att hjälpa utsatta barn