All information om registrering och registreringsveckan HT18 hittar du här.